News Reading Training Chennai cell.91766 33391

News Reading Training Chennai


தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளர் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை

டி எஸ் எல் மீடியாஸ்
உங்களை வரவேற்கிறது !

தமிழ் செய்தி
வாசிப்பாளராக வேண்டும் என்பது உங்கள் கனவா 100% முழுமையான பயிற்சியளிக்கும், கடந்த ஐந்து வருடங்களாக, பல செய்தி வாசிப்பாளர்களை உருவாக்கிய
தமிழ் செய்தி வாசிப்பளர் பயிற்சி நிறுவனம் உங்களுக்கு வழங்குகிறது
ஓர் இனிய வாய்ப்பு !
இன்றைய தினம், பிரகாசமாக உள்ள இத்துறையில் 
கால் பதிக்க இதுவே சரியான தருணம்!
உருவாக்குங்கள்..,
உங்களுக்கான...,
தனி அடையாளத்தை !

உங்கள் வளர்ச்சியில்,
மகிழ்ச்சியுடன்,

டி எஸ் எல் மீடியாஸ்Welcome to Dsl Medias, Tamil TV and Radio News Reading Training Centre

We are now the most popular short courses provider within the Chennai, we offer real value at an affordable price. Our mission Statement is to 'encourage all individuals who have a desire to experience the broadcast and media industry ' . In summary we are an institution dedicated keenly to help individuals to express, create and achieve their freedom in the media subjects they would like to pursue.  

Tamil News Reading Trainer Seema David has amazing approaching into TV News presenting, Training and  much  teaching experience. Your Tutors are the very best in the business and are very passionate about helping you understand more about 'who you are' and the 'direction' you need to follow to reach your dreams. Helping you is our first priority and making you feel relaxed and happy is also the foundation to our success.

Dsl Medias can help you achieve success in the Media, Film and Television industry. Become a News Readers, Documentary Maker, Voice Artist,  Radio News Reader and much more...

by
Managing Director
99529 33391, 91766 33391
david.net.in@gmail.com
seema.net.in@gmail.comIn this course you will get trained in
  • Tv News presenting tips and techniques
  • Teleprompter training
  • Approach to the prefect Presentation
  • Screen Test Technique
  • Script writing
  • Voice Recording
  • Visual Recording
  • Voice Modulation

Train for news career with Dsl Medias

Tamil News Readers Course covered everything I needed to know from the technical aspects to career guidance….

At Dsl Medias, Tv News Presenter Training, we are committed to providing the highest levels of training Currently available to anyone seeking a successful as a presenter in the exciting world of television.


TV Training Courses

Dsl Medias run courses and training for Tamil News Readers at Saidapet ( 2 minutes walk from saidapet Railway Station).

News Reading Courses offer One-to-One coaching

Tv News Reading- trained by experienced news reader

Audio and Video recording training


History of Television News Reader

Television news refers to disseminating current events via the medium of television. A news bulletin or a "newscast" are television programs lasting from seconds to hours that provide updates on world, national, regional or local news events.

A news presenter also known as a newsreader, newscaster ,news broadcaster, anchor man or anchor woman, news anchor or simply an anchor – is a person who presents news during a news program on television, on the radio or on the Internet. They may also be a working journalist, assisting in the collection of news material and may, in addition, provide commentary during the program. News presenters most often work from a television studio or radio studio, but may also present the news from remote locations in the field related to a particular major news event. The role of the news presenter developed over time. Classically, the presenter would read the news from news copy which he may or may not have helped write with a producer or news writer. This was often taken almost directly from wire services and then rewritten. Prior to the television era, radio-news broadcasts often mixed news with opinion and each presenter strove for a distinctive style. These presenters were referred to as commentators.. Many anchors also write or edit news for their programs, although modern news formats often distinguish between anchor and commentator in an attempt to establish the "character" of a news anchor. The mix of "straight" news and commentary varies depending on the type of program and the skills and knowledge of the particular anchor.

India's First News Reader-In 1965, Doordarshan started airing a 5 minute news bulletin and Pratima Puri became India’s first television news reader.


தொலைக்காட்சி
வானொலி செய்தி
வாசிப்பாளராக வேண்டுமா ?
இதோ ! உங்களுக்ககாக
ஓர்
இனிய வாய்ப்பு

டி எஸ் எல் மீடியாஸ்

தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளர் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை
உங்களை வரவேற்கிறது !
சென்னையில் உள்ள பிரபல தமிழ் செய்தி வாசிப்பளர் பயிற்சி நிறுவனமாக எங்களை அங்கீகரித்த இளம் பயிற்சியாளர்களுக்கு
எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி ! உங்கள் பணம் மற்றும் நீங்கள் செலவிடும் நேரத்தின் மதிப்பறிந்து நாங்கள் செயல்படுவதே எங்கள் வெற்றியின் ரகசியம் !தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளராக வேண்டும் என்பது உங்கள் லட்சியமாக இருந்தாலும், வேண்டாத தயக்கங்கள், பயம், தாழ்வு மனப்பான்மை போன்ற தடைக்கற்களையும் பரவலாகக் காண முடியும் ! அவற்றைக் களைந்து உங்களை, உங்கள் தனிதிறனை, உங்களுக்கே அடையாளம் காட்டுவதில்தான் உள்ளது எங்கள் வெற்றி ! தொடர்ந்து பயணிப்போம் வெற்றியை நோக்கி !
தொடங்கட்டும் உங்கள் முயற்சி இம்முதல் அழைப்பிலிருந்து.... 9952933391

Tamil News Channels in Chennai

DD-Podhigai -tamil news, Cauvery News Tamil, Imayam TV News, Thanthi TV News, Madhimugam TV News, Sun TV -tamil news, News 7 Tv, Jaya TV - tamil news, Jaya TV Plus - tamil news, Kalaignar TV - tamil news,
Mega TV - tamil news, Raj TV - tamil news, Makkal TV - tamil news, Tamilan TV - tamil news, Vasanth TV - tamil news, Win TV - tamil news, ZEE Tamil TV - tamil news, Sun 24hrs - tamil news, Raj News - tamil news, Sun Tv - tamil tamil news, Kalaignar Tv - tamil News, Kalaignar 24hr - Tamil News, Zee News - tamil News, Captain Tv- Tamil News
Sathiyam News News Channel,
Tamil FM in Chennai , Lotus News, NDTV Hindu, News Plus TV, Puthiya Thalaimurai, YES J NEWS

Akashvani Tamil ,Akashvani Tamil GOLD, Akashvani Tamil Rainbow ,World space K.L Radio Tamil(Satellite Radio) 
Radio City Tamil Radio City , Aahaa FM Tamil ,Big FM Tamil , Suryan FM Tamil , 
Radio One Tamil , Radio Mirchi Tamil , 
Hello FM Tamil ,Chennai Live Tamil , 
Gyan Vani Tamil 

 

News Reading Training FAQ


How can I find Course Schedule ?

visit newsreading.in/timings.html


How can i register for Course?


Pls visit our office directly or contact through mobile number.

Do I need to bring anything to my class?


You should bring paper and a pen for note-taking.

Can u guarantee me a News Reading Job at the end of the course ?


DSL MEDIAS does not offer any placement assurance. We are giving only quality of education and career guidance…..

What is the salary of a Tamil News Readers?


The average(approx.) salary of a Tamil News Reader depends on his/her experience and is 20,000–25,000 per month at first and increases with experience.

What is the dress code of news anchors?


Normally that will depend on the network. Most news anchors have a business professional dress code
.

How can I become a T.V News Reader ?


Fine but for that you need to work on some basics which are very important to pursue the career in Tamil News Reader. News Reader needs Spontaneous & amusingly clever in perception and expression, Knowledge of Current Affairs, Unique Presentation style & Camera Friendly Face. Well that’s not enough, If you really want to achieve your dream then you also need Patience & dedication to be the part of this Industry because always remember,

What are the qualification for perfect news reader?


Good language Skills and Communication